Hình phối cảnh các mẫu nhà tại dự án The Sunrise Bay

Mẫu biệt thự song lập 7.5x20m

Biệt thự song lập 8x20m

Shophouse 5x20m

Shophouse 6x18m

Shophouse 6x20m

Biệt thự đơn lập 15x20m

Nhà phố vườn 5x16m

Nhà phố vườn 5x18m


Nhà phố vườn 5x20m

Nhà phố vườn 6x18m


Nhà phố vườn 6x20m