Dự án The Sunrise Bay Đà Nẵng hiện tại có chính sách bán hàng rất tốt.