Cập nhật tình hình một số dự án tại Đà Nẵng 2018. Các dự án như Hilton, Soleil, dọc bờ biển có rất nhiều dự án đang mọc lên.